Divi Pixel Layout Pack

Latest News

M30-as igazolás

23M30-AS IGAZOLÁS A 23M30-as összesített igazolás az a nyomtatvány, amelyen a munkáltató, kifizető igazolhatja a természetes személynek 2023-ban teljesített kifizetéseket és juttatásokat. Az igazolást 2024. január 31-éig köteles a kifizető kiállítani és a természetes...

Foglalkoztatási igazolás

FOGLALKOZTATÁSI IGAZOLÁS Változott a munkaviszony megszűnésekor kiadandó nyomtatványok sora is, a korábbi igazolásokat egy nyomtatványban vonják össze, a foglalkoztatási igazolásban. Az új igazolás felmondás esetén a munkaadó az utolsó munkában töltött napon, egyéb...

Szabadságkiadás változása

SZABADSÁGKIADÁS VÁLTOZÁSA A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása értelmében: „(4a) A munkáltató a  118.  § (1) és (2) bekezdése szerinti pótszabadságot és a szülői szabadságot a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban adja ki, amelyre...

Adóelőleg-nyilatkozatok

NYILATKOZATOK ELÉRHETŐSÉGE, FORMÁI  Az arra jogosult magánszemély adóelőleg-nyilatkozatát a kifizető felé írásban vagy elektronikus úton teljesítheti. Bizonyos kedvezmények tekintetében ezévtől mindez folytatólagos formában is megtehető. A nyilatkozatban bekövetkezett...

Gépjárműadó-változás

GÉPJÁRMŰADÓ-VÁLTOZÁS 2024-TŐL A gépjárműadót 2024-től már nem két részletben kell teljesíteni. Eddig március 15-ig és szeptember 15-ig fizettük meg két egyenlő részletben. Ez változik oly módon, hogy egy összegben, ÁPRILIS 15-ig kell kiegyenlíteni az előírt adót. A...