Könyvelés -debrecen

M30-as igazolás

23M30-AS IGAZOLÁS

A 23M30-as összesített igazolás az a nyomtatvány, amelyen a munkáltató, kifizető igazolhatja a természetes személynek 2023-ban teljesített kifizetéseket és juttatásokat. Az igazolást 2024. január 31-éig köteles a kifizető kiállítani és a természetes személy részére átadni.

Az igazoláson szereplő sorszámok egybevágnak az adott évi szja bevallás (23SZJA) sorainak számozásával. Ugyanakkor nem tartalmazzák azokat a jövedelmeket, amelyek az Ekho törvény szerinti egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adóznak.

 

Azoknál a munkavállalóknál, akik év közben munkahelyet változtattak, az összevont

igazolásnak tartalmaznia kell a korábbi munkáltatótól származó jövedelmeket is. Ezt a jelenlegi munkáltató az év során hozott bérként kezeli és az igazoláson halmozott adatként veszi figyelembe, jelölve ennek tényét az igazolás megfelelő kódkockájában. Ez csak akkor lehetséges, ha a magánszemély átadta az előző munkáltatójától kapott (Adatlap 2023.) elszámolást jelenlegi munkáltatója felé.

AZ IGAZOLÁS ÁTADÁSÁNAK LEHETSÉGES FORMÁI

Az igazolás a felek közötti jogviszonyban magánokiratnak minősül, így a NAV akkor fogadja el valósnak, ha az megfelel a (teljes bizonyító erejű) magánokirat törvényben meghatározott tartalmi és formai követelményeinek, ezért a nem magánszemély munkáltató által kiadott igazolásnak a cégszerű aláírás kötelező tartalmi eleme.

 

Az összesített igazolást a természetes személynek átadható:

 • személyesen
 • postán vagy
 • elektronikusan

 

Az igazolás átadását a magánszemély aláírásával, postai megküldés esetén a feladást bizonyító szelvénnyel (ajánlott szelvénnyel, tértivevénnyel) igazolhatja a munkáltató.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény (Pp.) szerint akkor teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha az elektronikus okiraton az aláíró a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és ha jogszabály úgy rendelkezik – azon időbélyegzőt helyez el. Teljes bizonyító erejű magánokirat továbbá, ha az elektronikus okiratot az aláíró a Kormány rendeletében meghatározott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesíti.

Az összesített igazolás – a Pp. által meghatározott feltételeknek megfelelő – elektronikus formában való előállításához a munkáltatónak olyan informatikai megoldást kell kialakítania, amelynek segítségével igazolható, hogy az összesített igazolást a munkáltató 2024. január 31-éig kizárólag az érintett munkavállalónak hozzáférhetővé tette. Az összesített igazolás elektronikus hozzáférhetővé tételén túl biztosítani kell, hogy azt a munkavállaló – kérésére – papír alapon is megkaphassa. Ilyen esetben egy papíralapú példányt szükséges átadni a munkavállalónak, amelyen a munkáltató cégszerű aláírással igazolja, hogy az igazolás tartalma megegyezik a hiteles, elektronikus formában kiállított okirattal.

 

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUM HITELESÍTÉS – AVDH

Az „Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés” (AVDH) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. szolgáltatása. Segítségével bárki, aki rendelkezik Ügyfélkapu azonosítóval, elektronikusan hitelesíteni tudja dokumentumait. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontja szerint az AVDH-val teljes bizonyító erejű magánokirat hozható létre.

A hitelesítés az alábbi linkeken érhető el közvetlenül:

https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

https://niszavdh.gov.hu/index

 

Az oldalon hiteles pdf készíthető vagy ha már hitelesített a dokumentum, akkor ASiC hitelesítési formát kell választanunk, amely lehetőséget ad arra, hogy egy dokumentumot több személy vagy szervezet is hitelesítsen.

A hitelesítés módjával, folyamatával kapcsolatos részletes leírást, tájékoztatást itt találsz:

https://ugyfelszolgalat.wolterskluwer.hu/wp-content/uploads/sites/18/2023/05/AVDH_ASiC-segedlet.pdf

https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d04b7961-0f08-46f1-8f0b-bcd8133562be

https://magyarorszag.hu/szuf_hir?id=13848d46-ed6d-4762-8e63-befbf7ac65b1

Videós formában pedig itt:

https://youtu.be/XP1qwyDnTYI?si=w-QtZhuYSTth9LwB

https://youtu.be/IE3OH5gTi0M?si=NK62thwZ9ECAI-f9

 

AZ IGAZOLÁSOK TÍPUSAI

A kiállító szervtől függően az alábbi igazolásoknak az alábbi fajtái léteznek:

 1. a magánszemély által megszerzett jövedelmek igazolása
 • a munkáltató, kifizető által a magánszemély részére az adóév során kifizetett bevételekről szóló összesített M30-as igazolás
 • az Ekho törvény szerint adózó jövedelem igazolása
 • a társasalombiztosítási szerv igazolás az adóköteles ellátásokról
 • járulékigazolás
 1. rendelkezésre, illetve kedvezményekre jogosító igazolások
 • önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által kiadandó igazolás
 • nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozathoz szükséges igazolás
 • nyugdíjbiztosító igazolása a rendelkezésre jogosító összegről
 • súlyos fogyatékos magánszemély részére kiadandó igazolás

A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is.

A munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek – a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad.

 1. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600130.TV

465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700465.kor

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700150.tv

(Forrás: minositettkonyvelok.hu; NAV 23M30 kitöltési útmutató, Önadózó, Adóvilág)

 

Vegyük fel a kapcsolatot

Ha úgy érzed, hogy bármiben a segítségedre lehetek ami könyvelés, akkor ne habozz.

Barna Dóri

Telefon

Írj nekem

3 + 15 =

Barna Dóri - konyvelosdi.hu

Foglalkoztatási igazolás

A munkaviszony megszűnésekor 2024-től új típusú igazolást kell kiadni a munkavállalók részére. A foglalkoztatási igazolás részleteiről itt olvashatsz.

Szabadságkiadás változása

2024-től a szülői szabadság mellett a gyermekek után járó pótszabadságot is a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, amelyet köteles legalább 15 nappal előre jelezni. Erről és a járó szabadságok mértékéről olvashatsz.

Adóelőleg-nyilatkozatok

2024-től az első házasok, a személyi és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó nyilatkozatok folytatólagos formában is megtehetőek. Mutatom hol érhetőek el a nyilatkozatok és milyen formában tölthetőek ki.

Gépjárműadó-változás

A gépjárműadót 2024-től már nem két részletben, hanem egy összegben, ÁPRILIS 15-ig kell kiegyenlíteni az Adóhatóság felé.
Segítek, ha nem tudod az összeget. Olvashatsz a lehetséges fizetési módokról és a cégautóadóval való összefüggésről is.

Minimálbér, garantált bérminimum emelés 2023. december 1-jétől

A 2023. november 20-án megjelent 164. számú Magyar Közlönyben kihirdették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletet, amely 2023. december 1-jén lép hatályba.

Barna Dóri - konyvelosdi.hu