Könyvelés -debrecen

Gépjárműadó-változás

GÉPJÁRMŰADÓ-VÁLTOZÁS 2024-TŐL

A gépjárműadót 2024-től már nem két részletben kell teljesíteni. Eddig március 15-ig és szeptember 15-ig fizettük meg két egyenlő részletben. Ez változik oly módon, hogy egy összegben, ÁPRILIS 15-ig kell kiegyenlíteni az előírt adót.

A fizetés történhet utalással, de lehetőség van bankkártyás fizetésre is a NAV rendszerén keresztül.
Utalni ide kell:
NAV belföldi gépjárműadó-bevételi számla
10032000-01079160
közlemény: adószám vagy adóazonosító jel.

Természtes személyek részére biztosított fizetési lehetőségek:

  • a NAV-Mobil alkalmazás Gépjárműadó menüpontjában bankkártyával,
  • az elektronikusan kapott határozatban, levélben elhelyezett fizetési linkre kattintva bankkártyával,
  • átutalással,
  • a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával,
  • az Ügyfélportálról indított befizetéssel (bankkártyával, házibankos utalással),
  • sárga csekkel [a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett].

Nem természetes személyek által választható fizetési módok

  • átutalással,
  • az Ügyfélportálról indított befizetéssel (házibankos utalással),
  • sárga csekkel [a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett].

Amennyiben nehézséget okoz az adó egy összegben történő megfizetés, lehetőség van maximum öt havi részletet kérni az Adóhatóságtól. Ezt legkésőbb június 30-ig az adózónak kell kérnie.

HA NEM TUDOD MENNYI AZ ANNYI

Legegyszerűbben úgy tudhatod meg mennyi az adófizetési kötelezettséged, ha lekéred az adószámládat 2024. április 15-i dátummal. Ezt itt teheted meg:
https://ugyfelportal.nav.gov.hu/

Egyenlőre ne kapkodj vele, mert még nem fogod látni az előírásokat. Ha már igen, azt jelzem majd.

 Bejelentkezés után válaszd az adószámla opciót.

Majd a bővebb információra kattintva add meg a lekérdezés paramétereit.
Ami fontos, hogy az időszak vége 2024.04.15. legyen, az adószámla típusa pedig tételes. Lehetőség van az adónemek között a belföldi gépjárműadóra szűrni is, de ha egyben kéred le az adószámlát is meg fogod találni rajta (a vége felé) az előírást.
A lekért adószámla bal oldalán, április 15-i dátummal szerepel majd a fizetendő adó. Ha több jármű tekintetében is kötelezett vagy, akkor több sorban, járművenként láthatod majd a rendszám feltüntetése mellett.

Ha esetleg a lekérdezés nem működik, törölni kell a cookie-kat a böngészőből vagy egyszerűen csak más időpontban próbálkozni. Minden szerdán este hat órától éjfélig fix karbantartás van. Ez általában picit hamarabb kezdődik és picit tovább tart. Ezen túl előre nem látható időpontokban és megbecsülhetetlen ideig tartó további üzemszünetek lehetségesek. A bevallottakról az alábbi oldalon értesülhetsz:

https://nav.gov.hu/fooldal-elemei/fooldali-csempek/uzemszunet.

 

További hasznos kérdéseket és válaszokat a NAV ide vonatkozó írásában találsz: 

https://nav.gov.hu/ado/gepjarmuado/gepjarmuadoval-kapcsolatos-gyakran-ismetelt-kerdesek

 

HA CÉGAUTÓADÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÜNK IS VAN

A cégautóadót negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap huszadik napjáig kell bevallani és megfizetni. A cégautóadó szorosan összefonódik a gépjárműadóval, mert előbbiből az időben megfizetett gépjárműadó levonható. A határidő módosítás ismét nem az adminisztráció csökkentés jegyében zajlott, hiszen az április könyvelési anyag, amelynek feldolgozása során látható lenne, hogy az április 15-i határidőig a gépjárműadó befizetés megtörtént, még nem lesz nálunk könyvelőknél az első negyedévi cégautóadó bevallásnál. Egy plusz adószámla lekérdezéssel fogjuk tudni ezt az ellenőrzést elvégezni. Ha viszont tudsz, segíts a könyvelődnek azzal, hogy márciusban legkésőbb elutalod az előírt összeget, így felesleges plusz körök nélkül fogja tudni, hogy időben megtörtént a befizetés. (köszönet)

CÉGAUTÓADÓ MÉRTÉKEK

HA PICIT JOBBAN ÉRDEKEL A GÉPJÁRMŰADÓ

6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű – ide nem értve az autóbuszt – hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az állami adó- és vámhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.

(2) Az adó alapja az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege.
(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege, növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.
(4) Az adó alapja nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével.

7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerint megállapított adóalap után a gépjármű
– gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 4–7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 8–11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 12–15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
– gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.
(2) Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
(3) Az ideiglenesen forgalomban tartott gépjármű után személyszállító gépjármű esetében 10 000 forint, tehergépjármű esetében pedig 46 000 forint adót kell fizetni. A rendszámtábla próbajárműre való kiadása esetén 23 000 forint adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap első napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.

Adómentes egyebek mellett a környezetkímélő gépkocsi. A gépjárműadó törvény értelmező rendelkezései szerint „környezetkímélő gépkocsi az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő gépkocsinak minősül, valamint a környezetkímélő motorkerékpár” A KöHÉM rendelet hivatkozott paragrafusa az alábbi:

6) A rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépkocsi: az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi.

(6a) E rendelet alkalmazásában környezetkímélő motorkerékpár: az a tisztán elektromos motorkerékpár, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a motorkerékpár meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja, és a motorkerékpár meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik.

(6b) E rendelet alkalmazásában környezetkímélő gépjármű: a környezetkímélő gépkocsi és a környezetkímélő motorkerékpár.

7) A rendelet alkalmazásában elektromos gépkocsi:

a) a tisztán elektromos gépkocsi, amelynek a hajtáslánca legalább egy elektromos energiatároló eszközt, elektromos áram átalakító egységet, és olyan elektromos gépet tartalmaz, amely a gépkocsi meghajtására szolgáló tárolt elektromos energiát mechanikai energiává alakítja és a gépkocsi meghajtásához más erőforrással nem rendelkezik (5E környezetvédelmi osztály);

b) a külső töltésű hibrid elektromos gépkocsi (plug-in hibrid gépkocsi), amely gyári kialakítása szerint rendelkezik olyan csatlakozóval és áramátalakítóval, ami lehetővé teszi az elektromos energiatárolójának külső elektromos energiaforrásból történő feltöltését, elektromos üzemben a hatótávolsága – az ENSZ-EGB 101. számú előírás szerint mérve – legalább 25 km (5P környezetvédelmi osztály);

c) a növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépkocsi, amely a b) pontban foglaltaknak megfelel és hatótávolsága tisztán elektromos hajtással legalább 50 km (5N környezetvédelmi osztály).

(8) A rendelet alkalmazásában nulla emissziós gépkocsi: az a gépkocsi, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki az e rendeletben szabályozott légszennyező anyagot (5Z környezetvédelmi osztály).

HA PICIT JOBBAN ÉRDEKEL A CÉGAUTÓADÓ

17/A. § (1) Adóköteles az a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti személygépkocsi – ide nem értve a környezetkímélő gépkocsit – (a továbbiakban, e fejezet alkalmazásában személygépkocsi), amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el.

(2) Nem adóköteles az a magánszemély tulajdonában álló személygépkocsi, amelynek használatával összefüggésben a használó – költségei ellentételezésére – kizárólag az Szja tv. 7. § (1) bekezdés r) pontja és 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti költségtérítést kap, továbbá az olyan, magánszemélynek pénzügyi lízingbe adott személygépkocsi, amely után költséget nem számoltak el.

17/B. § (1) Az adó alanya a – (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2) Pénzügyi lízingbe adott, hatósági nyilvántartásba bejegyzett személygépkocsi esetén az adó alanya a pénzügyi lízingbe vevő.

17/C. § (1) A nem magánszemély tulajdonában álló, vagy általa pénzügyi lízingbe vett, hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsi esetében az adókötelezettség a tulajdonszerzést, pénzügyi lízingbe vételt követő hónap 1. napján keletkezik.

(5) Az adókötelezettség megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben a hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsit a nem magánszemély tulajdonos elidegeníti, amelyben a nem magánszemély pénzügyi lízingbe vevő a személygépkocsit a lízingbe adónak visszaadja.

HA NAGYON ÉRDEKEL MINDEN

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról: https://njt.hu/jogszabaly/1991-82-00-00.44#CI

6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről: https://njt.hu/jogszabaly/1990-6-20-5E.107

 

(Forrás: minositettkonyvelok.hu; Adónavigátor; https://njt.hu/; nav.gov.hu; )

Vegyük fel a kapcsolatot

Ha úgy érzed, hogy bármiben a segítségedre lehetek ami könyvelés, akkor ne habozz.

Barna Dóra

Telefon

Írj nekem

10 + 11 =

Barna Dóri - konyvelosdi.hu

M30-as igazolás

2024. január 31-iég kell a kifizetőnek kiállítani és átadni a természetes személy részére az 23M30-as összesített igazolást. Az igazolás személyesen, postai vagy elektronikus úton adható át.

Foglalkoztatási igazolás

A munkaviszony megszűnésekor 2024-től új típusú igazolást kell kiadni a munkavállalók részére. A foglalkoztatási igazolás részleteiről itt olvashatsz.

Szabadságkiadás változása

2024-től a szülői szabadság mellett a gyermekek után járó pótszabadságot is a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, amelyet köteles legalább 15 nappal előre jelezni. Erről és a járó szabadságok mértékéről olvashatsz.

Adóelőleg-nyilatkozatok

2024-től az első házasok, a személyi és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó nyilatkozatok folytatólagos formában is megtehetőek. Mutatom hol érhetőek el a nyilatkozatok és milyen formában tölthetőek ki.

Minimálbér, garantált bérminimum emelés 2023. december 1-jétől

A 2023. november 20-án megjelent 164. számú Magyar Közlönyben kihirdették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletet, amely 2023. december 1-jén lép hatályba.

Barna Dóri - konyvelosdi.hu