Könyvelés -debrecen

Adóelőleg-nyilatkozatok

NYILATKOZATOK ELÉRHETŐSÉGE, FORMÁI 

Az arra jogosult magánszemély adóelőleg-nyilatkozatát a kifizető felé írásban vagy elektronikus úton teljesítheti. Bizonyos kedvezmények tekintetében ezévtől mindez folytatólagos formában is megtehető. A nyilatkozatban bekövetkezett bármilyen változásról a magánszemélynek – új nyilatkozat tételével – mihamarabb értesítenie kell a kifizetőt.

Letölthető adóelőleg-nyilatkozatok itt találhatóak:

https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat

Az elektronikus nyilatkozattételről részletes tájékoztatás az alábbi linken:

https://nav.gov.hu/ado/szja/Online_adoeloleg_nyil20191220

Amennyiben a magánszemély írásban és elektronikus felületen is tett adóelőleg-nyilatkozatot, a kifizetőnek az írásban átadott nyilatkozatot kell figyelembe vennie.

 

A kedvezmények érvényesítési sorrendje a következő:

  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  • 25 év alattiak kedvezménye
  • 30 év alatti anyák kedvezménye
  • személyi kedvezmény
  • első házasok kedvezménye
  • családi kedvezmény

 

ÚJDONSÁG – FOLYTATÓLAGOS NYILATKOZAT

2024-től az első házasok, a személyi és négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére vonatkozó nyilatkozatokat folytatólagos formában is megteheti az arra jogosult magánszemély. Ebben az esetben a fenti kedvezményekkel kapcsolatban nincs szükség új nyilatkozat benyújtására minden évben a munkavállaló részéről, azt a munkaadó változatlan tartalommal figyelembe veszi egészen addig, amíg újat nem nyújt be vagy nem kéri annak mellőzését. Mindez az adóelőleg-nyilatkozat megfelelő rublikájába tett ikszel jelölhető.

 A folytatólagos nyilatkozatokkal kapcsolatos új előírásokat első alkalommal a 2023. december 31-ét követően tett adóelőleg-nyilatkozatok esetében kell majd alkalmazni. Fontos azonban, hogy az adóelőleg-nyilatkozat tartalmában bekövetkezett változást a magánszemély haladéktalanul köteles közölni olyan formán, hogy újra nyilatkozik. Ha a változásokat nem jelzi és a folytatólagos nyilatkozat alkalmazása miatt később az adóhatóság adóhiányt állapít meg, nem mérsékelhetők a magánszemélyt terhelő jogkövetkezmények. Ezért kifejezetten fontos, hogy a nyilatkozó magánszemély fokozottan figyeljen az abban bekövetkezett változások esetén szükséges teendőire.

Ha a magánszemély valótlan nyilatkozatot tesz azért a kifizető/munkáltató nem felel, de kötelessége a nyilatkozat lehetőségéről és adásának vagy nem adásának következményeiről tájékoztatni a magánszemélyt.

A KEDVEZMÉNYEKRŐL RÉSZLETESEBBEN

Az igénybe vehető kedvezmények mértéke a jogosultság tényén túl a megszerzett jövedelem nagyságától függ. Számítása, illetve törvényi maximuma az alábbiak szerint alakul.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozóan közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetnek a szorzata. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja.

A 30 év alatti anyák kedvezménye adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozóan közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetnek a szorzata.

A minimálbér változásával a személyi kedvezmény 2024. január 1-jétől havi szinten 13.300 forintra emelkedik. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

Az első házasok tekintetében a házastársak által együttesen érvényesíthető kedvezmény jogosultsági hónaponként 33 335 forint. Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötést követő hónaptól (azt első jogosultsági hónapnak tekintve) legfeljebb 24 hónap vehető figyelembe.

A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

  1. a) egy eltartott esetén 66 670 forint,
  2. b) kettő eltartott esetén 133 330 forint,
  3. c) három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

A fenti családi kedvezmény minden olyan kedvezményezett eltartott után, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül, jogosultsági hónaponként és kedvezményezett eltartottanként 66 670 forinttal növelt összegben vehető igénybe. E rendelkezés alkalmazásában tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személynek minősül az a 18. életévét betöltött magánszemély is, aki a magasabb összegű családi pótlék helyett fogyatékossági támogatásban részesül.

Személyi jövedelemadó törvény: https://njt.hu/jogszabaly/1995-117-00-00.197#CI

(Forrás: minositettkonyvelok.hu; Adózóna; nav.gov.hu, njt.hu)

 

Vegyük fel a kapcsolatot

Ha úgy érzed, hogy bármiben a segítségedre lehetek ami könyvelés, akkor ne habozz.

Barna Dóri

Telefon

Írj nekem

7 + 8 =

Barna Dóri - konyvelosdi.hu

M30-as igazolás

2024. január 31-iég kell a kifizetőnek kiállítani és átadni a természetes személy részére az 23M30-as összesített igazolást. Az igazolás személyesen, postai vagy elektronikus úton adható át.

Foglalkoztatási igazolás

A munkaviszony megszűnésekor 2024-től új típusú igazolást kell kiadni a munkavállalók részére. A foglalkoztatási igazolás részleteiről itt olvashatsz.

Szabadságkiadás változása

2024-től a szülői szabadság mellett a gyermekek után járó pótszabadságot is a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, amelyet köteles legalább 15 nappal előre jelezni. Erről és a járó szabadságok mértékéről olvashatsz.

Gépjárműadó-változás

A gépjárműadót 2024-től már nem két részletben, hanem egy összegben, ÁPRILIS 15-ig kell kiegyenlíteni az Adóhatóság felé.
Segítek, ha nem tudod az összeget. Olvashatsz a lehetséges fizetési módokról és a cégautóadóval való összefüggésről is.

Minimálbér, garantált bérminimum emelés 2023. december 1-jétől

A 2023. november 20-án megjelent 164. számú Magyar Közlönyben kihirdették a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletet, amely 2023. december 1-jén lép hatályba.

Barna Dóri - konyvelosdi.hu